Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej cz I Klęski żywiołoweSprawozdawca Elisabetta Gardini Europa musi zmierzyć się z ogromna ilością bardzo poważnych klęsk żywiołowych, również poza granicami tj. suszom, pożarom lasów, powodziom, burzom, huraganom, chmurom pyłu wulkanicznego, trzęsieniom ziemi, wyciekom ropy, tsunami, katastrofom jądrowym. Nikt nie może czuć się bezpieczny w związku z wydarzeniami w Japonii. Należy poprawić zdolność reagowania Europy na tego rodzaju klęski żywiołowe. Kluczowym elementem, który trzeba wzmocnić jest ochrona cywilna i pomoc humanitarna. Liczba katastrof, do których dochodzi w ciągu jednego roku, wzrosła pięciokrotnie w ciągu ostatnich 35 lat. 400 klęsk żywiołowych rocznie. W Europie w ciągu ostatnich 30lat doszło do śmierci 90 000 osób w klęskach żywiołowych i katastrofach. 29 mln osób zostało poszkodowanych a straty ekonomiczne wyniosły 211 mld euro. 90 % obywateli Europy oczekuje, że UE będzie działać skutecznie by pomóc krajowi w czasie katastrofy.  Główne cele to: – zwiększenie skuteczności zarządzani klęskami, – optymalne wykorzystanie środków w czasie kryzysu, – nowa podstawa prawna zawarta w Traktacie Lizbońskim, – uproszczenie europejskiego mechanizmu ochrony ludności, – lepsza koordynacja wszystkich podmiotów.

Powódź - klęska żywiołowa

Powódź – klęska żywiołowa

Należy przejść do systemu udostępniania środków, które zostały już wcześniej ustalone. Następnie byłyby wykorzystywane do operacji ratunkowych. Na zasadach dobrowolnych i poszanowaniu zasady pomocniczości.  Trzy główne elementy to: – planowanie, – wcześniejsze przygotowanie operacji, opracowanie scenariuszy postępowania, – lokalizacja zasobów państw członkowskich, które ewentualnie byłyby do dyspozycji,  - tworzenie planów awaryjnych, operacyjnych.  Niezbędne jest podkreślenie zasady pomocniczości. Ważne jest określenie kompetentnych władz przy danej katastrofie i jej poziomu. Potrzebny jest system finansowania, by pozwolić państwom członkowskim na udostępnianie swoich zasobów. Istotna jest lepsza koordynacja systemów bezpieczeństwa. Konieczne jest stworzenie centrum reagowania kryzysowego.

Estrela Edite Priorytetem jest zwiększenie zdolności reagowania w obliczu klęsk żywiołowych. W Europie zwiększa się częstotliwość i zakres klęsk, co jest spowodowane m.in. zmianami klimatycznymi. Konieczne jest zintegrowanie działań i koordynacja systemów bezpieczeństwa. Niezbędne jest poszerzenie zakresu działań. Istotne jest powołanie Europejskiego Ośrodka Centrum Kryzysowego, działającego siedem dni w tygodniu przez 24h. Trzeba przeprowadzić projekty pilotażowe na temat walki z pożarami lasów. Jest to problem o wymiarze transgranicznym, który się zaostrza. Niezbędne jest stworzenie rezerw finansowych. Bardzo ważna jest wzajemna pomoc państw członkowskich w przypadku klęsk. Trzeba wzmocnić zasadę solidarności. Konieczne jest zwiększenie nakładów na Europejski Fundusz Solidarności i jego lepszą organizację. Fundusz Solidarności musi być instrumentem bardziej elastycznym. Mobilizacja instrumentu trwa zbyt długo.