Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej cz. IIUggias Giommaria Istotne jest wyważone podejście, szybkie i konkretne reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych. Środki niezbędne do akcji ratunkowych powinny być udostępnianych na zasadach dobrowolnych. Ważne jest wyjaśnienie systemu zachęt. Należy pogłębiać aspekty dotyczące reagowania i zapobiegania kryzysom. Ważne jest precyzyjne odniesienie się do tzw. ryzyka regionalnego np. pożarów lasów. Sprawozdawca wzywa do koordynacji politycznej między różnymi podmiotami instytucjonalnymi. Istnieje ryzyko, że kompetencje wszystkich podmiotów nie zostaną odzwierciedlone. Koordynacja nie może hamować działań, które powinny być natychmiastowe. Hibner Jolanta Ważne jest wypracowanie właściwych programów. Konieczny jest podmiot, który będzie reagował i koordynował działania na terenie całej Europy. Właściwym kierunkiem jest powołanie Centrum Reagowania Kryzysowego. Obywatele UE oczekują takich działań. Powołane Centrum będzie bezskuteczne, jeżeli nie zostanie wyposażone w zadania i określone możliwości reagowania oraz finansowania. Powinno się określić przedział czasowy, w którym Centrum będzie miało wyliczony, wskazany zakres działania.

Pożar lasu - klęska żywiołowa

Pożar lasu – klęska żywiołowa

Szwajcaria ma świetny operacyjny system działań ratunkowych, który należałoby rozszerzyć na całą Europę. Klęski dużych regionów, kilku krajów wymagają ogromnych nakładów finansowych. Przy dużych klęskach zachodzi zjawisko tzw. nakładania się klęsk. Centrum musi diagnozować, że podczas danej klęski czy katastrofy potrzebne są konkretne siły i środki. Można wtedy szybko uruchomić pomoc. Centrum Kryzysowe musi mieć narzucony program operacyjny, w którym będzie dokonywana diagnoza umożliwiająca koordynację. Niezbędna jest informacja jaką częścią operacyjną można reagować korzystając z poszczególnych krajów. Każdy kraj ma swoje zabezpieczenia. Informacje te nie są powszechne. Nie ma informacji ile środków i sił można użyć z danego kraju. Program operacyjny, w którym będzie przeprowadzana koordynacja i diagnoza, musi określić możliwości przekazania środków danego kraju. Niezwykle ważne jest wzmocnienie Funduszu Solidarności. Nie można pozwolić na wydłużony czas reagowania finansowego, poprzez biurokrację. Współdziałanie wszystkich krajów jest konieczne. Centrum musi być przygotowane na wszystkie rodzaje klęsk.