Wymiana poglądów z Kristaliną Georgiewą (komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego) cz.IV Klęski żywiołoweG.J.Gerbrandy: Utrata bioróżnorodności zaczyna odgrywać coraz większą rolę przy powstawaniu klęsk żywiołowych. Czy Komisja zamierza ją chronić poprzez odpowiednią politykę rozwojową i umowy handlowe?

Komisarz K.Georgiewa: Należy integrować politykę ochrony cywilnej i pomocy humanitarnej, nie rezygnując przy tym z poprawy zdolności szybkiego reagowania kryzysowego na szczeblu lokalnym. Takie podejście cieszy się dużym poparciem wśród państw członkowskich. Kraje te będą zachęcane do jak najlepszego wykorzystywania swojego potencjału w zakresie ochrony, poprzez szybką absorpcję funduszy strukturalnych i spójności. Komisja walczy również o podwojenie budżetu w zakresie obrony ludności Europy przed następstwami klęsk żywiołowych. Nowe wyzwania wymagają finansowania na zwiększonym poziomie, zaś wspólne działania są zazwyczaj tańsze. W dziedzinie zapobiegania kataklizmom, Unia Europejska ma podpisane porozumienia z partnerami strategicznymi – USA, Rosją oraz w niedługim czasie – Turcją. Komisja stawia również na współpracę regionalną, przewidzianą dla państw, które mogą być dotknięte tym samym rodzajem zagrożenia. Wszystkie działania w dziedzinie mechanizmu obronnego na szczeblu lokalnym oraz globalnym, będą poprzedzone przed wprowadzeniem – szczegółowymi analizami oraz wiedzą ekspercką, Komisja zdaje sobie sprawę z wagi bioróżnorodności dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów i kwestia ta jest zawsze brana pod uwagę przy opracowywaniu wszelkich strategii ochrony przed kataklizmami. Wdrażanie mechanizmów ochrony na poziomie lokalnym podnosi poziom bezpieczeństwa, który z reguły wykracza poza obszar kraju wprowadzającego te pozytywne zmiany. Ważne jest też egzekwowanie przyjętych decyzji.