Wymiana poglądów z Kristaliną Georgiewą (komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego) cz.II Klęski żywiołoweR.Seeber: W aspekcie ciągłych klęsk żywiołowych, niezwykle istotny jest aspekt prewencyjny przygotowanych przez Komisję zmian prawnych. Nie wolno również zapominać o zasadzie subsydialności – poszczególne państwa członkowskie w równym stopniu są odpowiedzialne za walkę ze skutkami kataklizmów. Szczególnie istotne znaczenie ma koordynacja, gdy skutki danej klęski przekraczają możliwości poradzenia sobie z problemem lub wykraczają poza granice danego kraju. Ponieważ poziom przygotowania w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym różni się w poszczególnych państwach członkowskich (dostępny sprzęt, systemy szkolenia), przed Komisją stoi nie lada zadanie w zakresie wyrównywania tych różnic. Ważna jest też usprawnienie koordynacji wszystkich krajów Wspólnoty w praktyce, w oparciu o wytyczne Komisji w zakresie konieczności znajomości przez odpowiednie służby języka angielskiego oraz dysponowanie kompatybilnymi systemami łączności. Jak skalkulować prawdopodobieństwo i stopień natężenia wystąpienia określonej klęski żywiołowej na danym terytorium?

V.Prodi: Cały mechanizm obrony zasługuje na pełną uwagę a jej poszczególne działania w obliczu klęsk żywiołowych muszą być dobrze skoordynowane pomiędzy jednostkami cywilnymi a wojskiem. Reakcja na poszczególne katastrofy musi się odbywać na szczeblu europejskim. Nie można też liczyć na to, że w przypadku zaistnienia takiego zjawiska, wszystkie problemy rozwiąże użycie jednostek wojskowych danego państwa, dlatego warto jest organizować ćwiczenia o charakterze międzynarodowym. Wszelkie działania prewencyjne powinny być finansowane ze środków unijnych (np. satelity meteorologiczne, budowanie zbiorników retencyjnych).

B.N.Dunn: Czy istnieją przykłady z przeszłości dobrze skoordynowanych, wspólnych europejskich działań ratowniczych w obliczu konkretnej klęski żywiołowej?