Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji: Wspólnotowe podejście do zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka cz.I Klęski żywiołoweSprawozdawca: João Ferreira
Termin składania poprawek 22 marca 2010, godzina 12.00

João Ferreira
Przez 6 lat funkcjonowania, komisja otrzymała 62 wnioski. 1/3 to wnioski dotyczące katastrof naturalnych. Szkody związane z tymi wydarzeniami są trudne do oszacowania. Powstała propozycja zaangażowania się w tworzenie sieci globalnej, która współpracowałaby również z władzami regionalnymi. Byłoby to tzw. forum wsparcia. Istnieje cały szereg działań prewencyjnych (wyliczenie w sprawozdaniu). Zaproponowano także stworzenie ram finansowych na wypadek powstania kolejnych klęsk żywiołowych.

Przykładowe działania prewencyjne:
- obszary zagrożone powinny być objęte planowaniem przestrzennym;
- dostosowanie obszarów wiejskich i miejskich narażonych na ekstremalne sytuacje klimatyczne;
- spójność w zapobieganiu katastrof;

Komisja musi stworzyć odpowiedni program z uwzględnieniem punktów zgłaszanych przez
państwa członkowskie.

Estrela Edite

Informacja komisji przedstawiona została we właściwym czasie. W 2006 była koniczność uchwalenia szybkich działań prewencyjnych z uwzględnieniem większych nakładów finansowych w komisji ochrony środowiska. Propozycja dotycząca dyrektywy przeciwpożarowej powinna zostać powołana do życia przez grupę specjalistów.  Przez ostatni czas powstało wiele ciekawych propozycji, które powinny być nie tylko wygłaszane, ale zostać wprowadzone również w życie. Trzeba zastanowić się także nad ulepszeniem i ujednoliceniem wspólnotowej oceny dotyczącej ryzyka. Należy ujednolicić system funkcjonujący w państwach członkowskich.